Home Penge A-kasse - Sådan vælger du den rigtige a-kassse i 2019

A-kasse – Sådan vælger du den rigtige a-kassse i 2019

Der er et hav af muligheder, når man skal ud at vælge en a-kasse, og det kan godt være lidt af en jungle, som kan være svær at navigere rundt i – ja, der er faktisk hele 30 statsanerkendte a-kasser på landsplan lige nu.

Rigtig mange danskere hører om en a-kasse og tænker, at det lyder som en god idé. Men lige så hurtigt som idéen opstår, bliver den skudt ned igen, da de finder ud af, hvor mange forskellige tilbud og muligheder, der er at vælge imellem. Der er rigtig mange ting, man skal være opmærksom på, når man skal ud at vælge a-kasse; tilbyder a-kasserne samtidig også fagforeningsmedlemskab, er de åbne og tilgængelige for alle, eller skal man være medlem af en bestemt faggruppe, for at man kan blive medlem osv. Disse er blot nogle af de mest gængse spørgsmål. Men der kan være mange flere, og det er dette der gør, at det kan være temmelig uoverskueligt at vælge.

Ved at læse denne guide vil du forhåbentligt være bedre klædt på, når du skal ud at vælge den helt rette a-kasse for dig. Vi gennemgår alle de vigtigste punkter, når det gælder valg af a-kasse, så du nemt og hurtigt kan få et samlet overblik over markedet, som det ser ud lige nu, og på den måde er du sikker på, at du ikke blot vælger den rigtige a-kasse men samtidig også den billigste.

Ganske kort om a-kasse

Først og fremmest vil vi blot forklare helt enkelt, hvad en a-kasse helt præcis er, da det er af vores opfattelse, at mange danskere kender ordet, men at de som regel ikke er helt sikre på, hvad det egentlig betyder – og dette er selvfølgelig ganske essentiel viden, inden man skal ud at købe et medlemskab.

Helt grundlæggende er a-kasser statsstøttende organisationer, hvis primære formål er at tilbyde samtlige af deres medlemmer forsikring mod en eventuel arbejdsløshed. Med en a-kasse har du altså mulighed for at få dagpenge, såfremt det skulle ske, at du en dag stod uden job. Hvis man ikke er medlem af en a-kasse, og man bliver arbejdsløs, vil man ikke få mulighed for at få dagpenge, men derimod kontanthjælp – og beløbet, man modtager, som kontanthjælpsmodtager, er en hel del lavere end det beløb, du vil få som værende medlem af en a-kasse. Det er herudover en ganske besværlig og langsommelig proces, når man skal søge om kontanthjælp, da der er rigtig mange krav, man skal opfylde.

Der findes som sagt rigtig mange forskellige løsninger ude på markedet, når det kommer til a-kasser. Men fælles for dem alle er, at de koster penge at være medlem af, og dette består i, at man betaler et kontingent hver måned. Det varierer meget fra a-kasse til a-kasse, hvor meget dette kontingent kommer til at bestå af, da der er stor forskel på dem og på, hvad de har at tilbyde dig som medlem. Beløbet, man som medlem betaler, er bl.a. med til at dække dagpengeudgifterne til de medlemmer af samme a-kasse, der er ledige. Som regel er disse kontingenter forholdsvis lave, og derfor har a-kasserne også andre indtægtskilder som f.eks. arbejdsmarkedsbidrag. Da a-kassen er en privat organisation, tjener den ikke penge på sine aktiviteter – den består blot af nogle mennesker, der står sammen med fokus på at beskytte sig selv og hinanden mod arbejdsløshed.

Gratis som studerende

Der er mange a-kasser, som tilbyder gratis medlemskab, men det kræver, at du er studerende og lovligt kan dokumentere dette. Man ser mange studerende nu til dags, der ikke kan få et arbejde, når de er færdige med deres studie, og det er for studerende derfor en god idé at melde sig ind i en a-kasse – og gør gerne dette hurtigst muligt, da man skal have været medlem i minimum ét år, før at man kan modtage dagpenge fra den dag, ens studie slutter. Skulle det ske, at man ikke har fået meldt sig ind i en a-kasse i god nok tid, og man først får det gjort på et tidspunkt, hvor der er mindre end et år til, at man er færdig med at læse, vil man blive ramt af en såkaldt ’karantæneperiode’, der varer i en måned. Det vil altså sige, at man skal vente en måned, før man kan modtage dagpenge. Så det er sådan set bare med at få meldt sig ind. Jo før, jo bedre.

Når man som studerende skal overveje, hvilken a-kasse man gerne vil være medlem af, bør man gå ind og kigge på, hvilken faggruppe man tilhører, da man ikke har mulighed for at melde sig ind i samtlige a-kasser. Herudover er det også en god idé at tænke på prisen, og om man samtidig ønsker medlemskab i en fagforening.

Når man er medlem af en a-kasse som studerende, er det vigtigt, man ved, at man skal tilmelde sig Jobcenter og stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når man er færdig med sit studie. Dette kan du blot gøre på Jobnet.dk, hvor du skal udfylde en ledighedserklæring, som herefter blot skal afleveres til den a-kasse, du er medlem af. Har man haft et studiejob ved siden af, mens man studerede, og man har mulighed for at beholde dette, efter man er færdig med at læse, vil det være muligt at modtage supplerende dagpenge ved siden af – der er dog krav om, at man skal kunne fratræde arbejdet med en dags varsel.

Få hjælp til at komme i job igen

Det er primært pga. den økonomiske sikkerhed, at det er vigtigt at være medlem af en a-kasse – men der er også en masse andre fordele, der følger med et sådant medlemskab. Udover at give dig den ultimative sikkerhed, hvis du en dag skulle gå hen og blive arbejdsløs, varetager a-kasserne også andre opgaver. En a-kasse udfører eksempelvis en lang række af lovbestemte opgaver, de administrerer regler og love inden for dagpengeområdet, og endeligt varetager de udbetaling af en forskellige række af ydelser, som bl.a. feriepenge og efterløn. En a-kasse hjælper desuden flittigt med at få folk tilbage i job igen ved bl.a. at tilbyde samtaler for alle dens medlemmer.

Skift nemt og hurtigt a-kasse

Skulle det ske, at man som medlem ikke føler, at ens a-kasse opfylder de krav og behov, man har, skal man vide, at det altid er muligt – og desuden ganske let – at skifte a-kasse. Man forpligter sig altså aldrig til et livslangs medlemskab med sin a-kasse, så man kan være helt rolig. Alt, man skal gøre, er blot at informere sin nye a-kasse om, hvilken a-kasse man har haft tidligere, og så sørger den nye a-kasse for, at man bliver udmeldt hurtigst muligt. Man slipper derfor for akavede telefonopkald med sin gamle a-kasse.

A-kasse og fagforening

Der er mange, der tror, at såfremt man vil være medlem af en a-kasse, skal man også være medlem af en fagforening samtidig – dette er dog ikke sandt. Man kan sagtens være medlem af en a-kasse uden at være medlem af en fagforening. Det skal dog nævnes, at mange a-kasser tilbyder medlemskab af en fagforening, og det er nok her, at forvirringen i sin tid er opstået.

Men hvad er det så lige helt præcis med de her fagforeninger, og er det en god idé at være medlem af en fagforening også? Fagforeningerne hovedformål er at sikre, at alle dens medlemmer får deres løn, og herudover at ansættelsesvilkårene er fyldestgørende. En fagforening går altså ind og tilbyder juridisk hjælp, såfremt det skulle ske, at et medlem føler sig uretfærdigt behandlet på sin arbejdsplads. Herudover er der også mange fagforeninger, der giver deres medlemmer muligheden for at komme på forskellige kurser, så de kan udvikle sig inden for deres arbejdsområde. Så helt grundlæggende tilbyder en fagforening en lang række forskellige ydelser og sikrer også en form for sikkerhed for deres medlemmer – ligesom a-kasser. Det er derfor en god idé, at man også er medlem af en fagforening, da den netop sikrer, at man bliver behandlet godt på sin arbejdsplads. Der er dog, som også nævnt tidligere, ikke noget krav om, at man skal være medlem af begge, så det er fuldstændig op til én selv, om man ønsker denne ekstra form for sikkerhed.

Slutteligt skal det siges, at de a-kasser, der ikke tilbyder medlemskab i en fagforening, er yderst billige at være medlem af – disse kaldes for tværfaglige a-kasser.

Vigtig viden om dagpenge

Vælger du at være medlem af en a-kasse, kan du som sagt få dagpenge, hvilket er en fantastisk økonomisk sikkerhed at have. Men hvor stort et beløb kan man egentlig få, og hvilke regler gør sig gældende? Bliv klogere her.

I Danmark er der tre forskellige dagpengesatser: én for deltidsforsikrede, én for fuldtidsforsikrede og endeligt én for dimittender. For deltidsforsikrede er den maksimale dagpengesats 11.072 kr. om måneden, mens den til sammenligning er 16.597 kr. om måneden for fuldtidsforsikrede. Endelig er den højeste sats 13.607 kr. om måneden for dimittender.

Det, der bestemmer, om man enten er deltids- eller fuldtidsforsikret, er, hvor meget man tjente, inden man mistede sit arbejde af den ene eller anden årsag. Man skal have haft et job, hvor man som minimum indtjente 20.044 kr. om måneden for at få den maksimale dagpengesats. Herudover skal man også have været medlem af sin a-kasse mindst et år – og dette gør sig altså gældende for både deltids- og fuldtidsforsikrede. Det skal dog nævnes, at det nødvendigvis ikke behøver være den samme a-kasse, man har været medlem af i et år – man må altså gerne have skiftet a-kasse undervejs.

Det er vigtigt at vide at det beløb, man får udbetalt, altid vil være det samme, uanset hvilken a-kasse man vælger at være medlem af. Det er derfor en god idé at sætte sig ordentligt ind i de forskellige priser hos de konkurrerende a-kasser. A-kasserne har ingen medindflydelse ift. dagpengesatserne, da de er fastsat af den danske stat.

Man vil ikke altid få det samme beløb udbetalt hver måned, når man er på dagpenge, da det varierer, hvor mange hverdage, der er i måneden, og dagpenge udbetales for hverdage og ikke weekender. Man får også dagpenge på helligdage, hvis altså disse ligger mellem mandag og fredag. Dog skal det siges, at man altid skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i disse dage – så hvis jobcentret eller ens a-kasse kalder dig ind på en helligdag, skal man stå klar.

Dagpenge frem for kontanthjælp

Det er som sagt ikke så lige til at få kontanthjælp, idet der er en del stramme regler, og herudover gives det som udgangspunkt kun til dem, der har særligt brug for økonomisk hjælp her og nu. Hvis man får kontanthjælp, skal man til hver en tid stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og herudover må man ikke eje en formue. Det vil altså sige, at man ikke er berettiget til at få kontanthjælp, såfremt man ejer en lejlighed, et hus eller en bil, der er mere end 10.000 kr. værd. Der er herudover også regler omkring, hvad ens partner må tjene og regler omkring den fælles formue. Det er altså derfor ret besværligt at få kontanthjælp, mens alle er berettigede til at få dagpenge, såfremt man er medlem af en a-kasse.

En anden forskel mellem dagpenge og kontanthjælp er, at kommunen har ret til at kræve, at man betaler kontanthjælpen tilbage, såfremt de går ind og vurderer, at man ikke gør sig fortjent til den – dette vil aldrig kunne ske med dagpenge. Det skal dog siges, at man kun kan få udbetalt dagpenge i to år i streg, så hvis man stadig går uden job efter de to år, skal man søge om kontanthjælp. Du kan til gengæld begynde at optjene retten til dagpenge igen, hvis man skulle få et arbejde, inden de to år er gået.

Der er stor forskel på det beløb, man vil få udbetalt som dagpengemodtager og kontanthjælpsmodtager, men fælles for dem alle er, at man vil få udbetalt væsentligt mere på dagpenge end på kontanthjælp. Eksempelvis vil nyuddannede typisk få udbetalt ca. 7.000 kr. mindre om måneden i kontanthjælp, end hvis de fik dagpenge.

A-kasse for selvstændige

Driver du din egen virksomhed, kan det være en god idé at melde dig ind i en a-kasse specifikt for selvstændige. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at selvstændige generelt har et mere usikkert økonomisk grundlag end lønmodtagere, og skulle det en dag ske, at du ikke længere tjener penge på dit firma, vil det være en stor fordel for dig at være medlem af en a-kasse.

Som selvstændig er man berettiget til at få dagpenge i op til to år som ledig, man skal dog være tilmeldt jobcentret, have været medlem af en a-kasse i minimum ét år, søge aktivt efter et nyt job og have solgt, afviklet eller bortforpagtet sin virksomhed.

Satsen for dagpenge, du kan få udbetalt, beregnes som regel ud fra virksomhedens overskud i de to bedste år med udgangspunkt i de sidste fem regnskabsår. Det vil dog også være muligt at få udbetalt en fast sats, såfremt man opfylder en række givne betingelser. Såfremt din virksomhed har fungeret som bierhverv, og hvis du har haft din hovedindtægtskilde fra et lønnet arbejde, inden du blev ledig, er det muligt at få supplerende dagpenge som selvstændig. Og skulle det ske en dag, at du vil få brug for at låne penge i privaten, vil du være langt bedre stillet, hvis du er medlem af en a-kasse for selvstændige, idet bankerne vil være mere villige til at låne dig penge, såfremt du er forsikret i form af dagpenge.

Ændringer ift. dagpengesystemet

Da det er politikerne, der udarbejder lovgivningen, når det gælder dagpenge, er det forventeligt, at dagpengesystemet ændrer sig fra tid til anden.

Selve lovgivningen om a-kasser er bred og involverer både regler om ferie, barsel, dagpenge, efterløn osv. Selvom det er politikerne, der står for den overordnede lovgivning, er det vigtigt, at man er opmærksom på, at reglerne kan variere fra a-kasse til a-kasse, da det ikke er samtlige regler, der bestemmes af staten. Sørg derfor altid for at have læst om den specifikke a-kasses regler, inden du bliver medlem. Én ting er dog sikker, og det er dagpengebeløbet, da det er ens for alle a-kasser. Det samme gør sig gældende med reglen om, at man minimum skal have været medlem af en a-kasse i ét år, før man kan modtage dagpenge. Disse er nemlig regler, der er dikteret af staten.

A-kasse skattefradrag

Såfremt du er medlem af en a-kasse, er der fradrag, man skal tage hensyn til. Disse fradrag går ind og påvirker størrelsen på det beløb, du skal betale til SKAT. En god huskeregel er, at for hver gang du betaler 100 kr., kan du trække omkring 31 kr. fra i skat. Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle fradrag allerede er indtastet hos dem, mens andre skal oplyses i éns årsopgørelse. Kontingentet bliver f.eks. automatisk tilføjet på din årsopgørelse.

Som medlem af en a-kasse skal du altså selv sørge for at gå ind og ændre i din forskudsopgørelse – dette gøres på Tast Selv inde på SKATs egen hjemmeside. Der er også andre ting, der kan trækkes fra i årsopgørelsen, og det er derfor en god idé at undersøge alle regler omkring a-kasse fradrag.

Yderligere skal det siges, at alle a-kasser har indberetningspligt. Det vil altså sige, at de skal oplyse SKAT om det fradragsberettigede kontingent, du som forbruger tidligere har betalt.

Netnaut
Eu mauris duis. Erat sem ridiculus, dolor ut. Porta vestibulum. Curabitur nec elit porttitor ac. Consectetuer lacus, maecenas nunc sed, tellus orci, eget ligula nec risus mauris leo nec. Cras inceptos porttitor pellentesque mattis odio est, neque necessitatibus ullamcorper turpis nulla nulla, lorem ut. Luctus lorem, non et diam, odio vitae pharetra fermentum aliquam hymenaeos, elit mauris tristique sodales. Mi velit nisl ut augue sint, sapien metus eu. Faucibus erat mauris etiam natoque consequat gravida, et massa a dignissim erat amet nullam. Tellus velit dictum, vitae lectus. Urna nullam facilisi elit sodales nec velit. Egestas pretium congue nascetur ligula, sapien et et.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Leasing – den ultimative guide til billeasing

Når man skal ind og vurdere, om man skal privatlease eller købe, skal man først og fremmest overveje, om leasing overhovedet er...

Pension – find den pension der passer til dig

Sparer du op til pension er det ikke ligegyldigt hvor og hvordan du sparer op. Få styr på begreberne og de vigtigste forhold når du sparer op.

A-kasse – Sådan vælger du den rigtige a-kassse i 2019

Der er et hav af muligheder, når man skal ud at vælge en a-kasse, og det kan godt være lidt af en...

Bredbånd – guide til den bedste bredbåndsløsning i 2019

Bredbånd er din vej til internetforbindelse og dermed til mange timers underholdning og opdateringer fra verden omkring dig. Det er de færreste,...

5 klassiske møbler og hvorfor de stadig holder

Valg af møbler indebærer en masse overvejelser. Møbler er noget, man køber med henblik på, at det skal kunne holde i mange år, og...